Những bước đi đầu tiên của Công viên phần mềm quân đội

20/01/2021 15:11

Trung tâm CNTT-NN của trường Đại học Thông tin liên lạc được thành lập trên cơ sở sự hợp tác song phương được ký kết giữa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trung tâm đã hoàn thành triển khai xây dựng giai đoạn 1 và đi vào hoạt động từ tháng 4/2015. Từ đó đến nay, Trung tâm đã tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản trị mạng, lập trình ứng dụng, an toàn an ninh thông tin, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho gần 20.000 học viên; tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu, phát triển, gia công các sản phẩm công nghệ thông tin; mở rộng quan hệ hợp tác với trên 30 đối tác hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế.

Trong không khi hân hoan chào mừng lễ khánh thành Trung tâm CNTT&NN Trường Đại học Thông tin liên lạc. Bên cạnh những hoạt động chuẩn bị cho buổi điện đàm trực tuyến giữa Bộ quốc phòng hai nước Việt Nam và Ấn Độ, và Lễ cắt băng khánh thành, Trung tâm cũng triển khai trưng bay các sản phẩm CNTT và ĐTVT của Nhà trường, trung tâm với các đơn vị hợp tác cả trong và ngoài quân đội.

Sảnh tầng tầng 1 trưng bày các sản phẩm phần mềm do Nhóm phần mềm của trung tâm nghiên cứu và phát triền

Sảnh 3 tầng 2 là các sản phẩm hợp tác với công ty phần mềm VHEC và công ty Beetshop.

Sảnh 4 tầng 2 là các sản phẩm khoa học của Nhà trường về đào tạo.

Sảnh 5 tầng 3 là các sản phẩm của Nhà trường về lĩnh vực quân sự

Sảnh 6 tầng 3 là các sản phẩm quân sự hợp tác với Trung tâm TT CNC, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Sảnh 7 tầng 3 là các sản phẩm hợp tác với Công ty phần mềm IVS và công ty HTDS.

Sảnh 8 tầng 4 là các sản phẩm quân sự hợp tác với nhà máy Z755, Binh chủng thông tin liên lạc.

Sảnh 9 tầng 5 sẽ được triển khai hệ thống Data center để cung cấp, lưu trữ, qunar lý và phân phối cơ sở dữ liệu cho các tổ chức đơn vị trong khu vực và cả nước.

Đây là những viên gạch nền móng, những bước đi đầu tiên của Trung tâm CNTT&NN, mục tiêu trở thành Công viên phần mềm quân đội tầm khu vực và quốc tế. 

Mong rằng sự hợp tác giữa Bộ quốc phòng hai nước sẽ tạo tiền đề thúc đẩy cho sự phát triển và quảng bá thương hiệu phần mềm của hai nước lên một tầng cao mới.

Bùi Thành
icon