Giảng viên khoa Kỹ thuật cơ sở bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp học viện

18/08/2020 15:03

Ngày 19/6/2020, tại Học viện Kỹ thuật quân sự, nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cao (giảng viên khoa Kỹ thuật cơ sở - Trường Sĩ quan Thông tin) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp học viện.

 
Thành viên Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao

 
 
Hội đồng đánh giá, nội dung luận án “Nghiên cứu đánh giá và nâng cao phẩm chất hệ thống vô tuyến chuyển tiếp song công trên cùng băng tần” của nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cao có ý nghĩa lớn về mặt khoa học và thực tiễn. Về mặt khoa học, kỹ thuật truyền dẫn song công trên cùng băng tần (FD) cho mạng chuyển tiếp vô tuyến có khả năng tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng phổ tần; luận án tập trung nghiên cứu phân tích giải tích cho một số mô hình chuyển tiếp sử dụng truyền thông FD, tìm ra các biểu thức toán học để đánh giá phẩm chất hệ thống như biểu thức xác suất dừng, xác suất lỗi ký hiệu trong các kịch bản khác nhau, đề xuất phân bổ công suất tối ưu nhằm nâng cao phẩm chất hệ thống. Về mặt thực tiễn, các kết quả đạt được của luận án có thể áp dụng cho các hệ thống truyền dẫn vô tuyến. Luận án đạt được một số đóng góp mới như: đề xuất mô hình và giải pháp nâng cao phẩm chất mạng chuyển tiếp AF-FDR một chiều khi có đường trực tiếp qua kênh pha-đinh Rayleigh và DF-FDR một chiều khi không có đường trực tiếp qua kênh pha-đinh Rayleigh kép trong điều kiện phần cứng hoàn hảo; đề xuất mô hình và giải pháp phân bổ công suất tối ưu nhằm cải thiện chất lượng cho mạng chuyển tiếp AF-FDR một chiều và hai chiều trên kênh pha-đinh Rayleigh trong trường phần cứng không hoàn hảo.
 
Hội đồng chấm luận án cấp Học viện nhất trí kết luận: Luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cao là một công trình khoa học nghiêm túc, đáp ứng tốt các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Với sự tán thành của tất cả thành viên, Hội đồng đề nghị Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cao.

Tá Tý
icon