Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và nhân văn bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020 tại Học viện Chính trị

18/08/2020 15:37

Từ ngày 12 đến ngày 17/6/2020, tại Học viện Chính trị, 04 đồng chí học viên cao học là giảng viên Khoa Khoa học xã hội và nhân văn của Trường Sĩ quan Thông tin đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ năm 2020 thuộc 4 chuyên ngành: Triết học Mác-Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.
 
Trên nền tảng kiến thức đã được trang bị, các học viên cao học đã lựa chọn những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết đặt ra ở Trường sĩ quan Thông tin để làm luận văn nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, được sự quan tâm, định hướng của các chuyên gia, nhà khoa học, trực tiếp là cán bộ hướng dẫn khoa học, các học viên đã chủ động, tích cực, sáng tạo nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất và hoàn thành luận văn thạc sĩ đúng tiến độ, thời gian.
 
Tại các phiên bảo vệ, các học viên cao học đã báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài, nghe các hội đồng đánh giá, nhận xét, định hướng khoa học về cả nội dung và hình thức, trả lời các câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của học viên liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Hội đồng kết luận: 01 đồng chí bảo vệ luận văn đạt Xuất sắc (đồng chí Nguyễn Thành Chung - chuyên ngành Triết học Mác-Lênin) và 03 đồng chí bảo vệ luận văn đạt Giỏi (đồng chí Vũ Xuân Hòa - chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, đồng chí Nguyễn Duy Huấn - chuyên ngành Giáo dục học, đồng chí Nguyễn Thị Trang - chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam).
 

 


Đồng chí Nguyễn Thành Chung bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Triết học Mác-Lênin đạt Xuất sắc
 

 

 
Đồng chí Vũ Xuân Hòa bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
 đạt kết quả Giỏi
 

 

 
Đồng chí Nguyễn Duy Huấn bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học đạt kết quả Giỏi
 

Theo đánh giá của các Hội đồng, các luận văn thạc sĩ năm nay của giảng viên Trường Sĩ quan Thông tin được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, mỗi đề tài đều thể hiện sự tìm tòi, hướng nghiên cứu có chọn lọc và mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Các đề tài nghiên cứu có tính cấp thiết, bảo đảm phù hợp với từng chuyên ngành đào tạo. Nội dung thể hiện rõ những kiến thức cơ bản, hình thức đúng quy cách, cấu trúc hợp lý, văn phong trong sáng, dễ hiểu. Kết quả khóa học sẽ là cơ sở, động lực để các đồng chí cán bộ, giảng viên Nhà trường tiếp tục khẳng định kiến thức, năng lực của mình trên các cương vị công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường./.

Mạnh Hùng
icon